Truca o envia whatsapp+34 685 662 185
NOVA REVISTA

QUI SOM

Reu+ és una marca de la Lliga Reumatològica Catalana és una associació sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública el 2005, formada per persones afectades per una o diverses malalties reumàtiques, familiars i amics, que treballa des del 1989. Els nostres principals objectius són sensibilitzar la població sobre aquestes malalties , informar i formar les persones que hi conviuen, oferir activitats i serveis que ajudin a l’apoderament i la coresponsabilitat pel maneig del dia a dia de la malaltia, representar el col·lectiu d’aquestes persones per millorar-ne la qualitat de vida i la inclusió social traslladant les seves inquietuds i defensant els seus drets davant de les diferents administracions competents.

EQUIP

Junta Directiva

Equip tècnic

Professionals

MISSIÓ

La missió de la Lliga està descrita a l’article 2. Finalitats socials dels seus Estatuts: “La finalitat d’aquesta Associació consisteix a promoure i desenvolupar, a nivell individual i social, la lluita contra totes les malalties reumàtiques, facilitant la informació, ajuda psíquica i col·laboració assistencial que sigui necessària, tant per la seva prevenció com pel seu tractament i rehabilitació, amb prestació de serveis d’assistència personal als associats, oferint-los alguna cosa que estigui al seu abast per assolir objectius que beneficiïn tots els afectats per a aquest tipus de malalties en qualsevol de les seves manifestacions.”

VISIÓN

La Lliga Reumatològica Catalana aspira que la població en general compti amb la informació suficient sobre les Malalties Reumàtiques de manera que qualsevol persona pugui reconèixer els símptomes de les malalties més prevalents i incapacitants i prendre decisions sobre la seva salut que facilitin un diagnòstic com més aviat millor . Les malalties reumàtiques afecten la persona que les pateix i el seu entorn més immediat, per això és imprescindible crear estructures professionals de suport per ajudar a cobrir les necessitats biopsicosocials: atenció psicològica i social, exercicis, activitats i conferències dirigides a l’augment de l’autonomia de la persona, etc. Paral·lelament també cal vetllar per la sensibilització i la informació de la població general.

VALORS

OBJECTIUS

El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malaltia reumàtica. Amb aquest objectiu treballem dia rere dia en cinc eixos fonamentals:

COL·LABORADORS

Patrocinadors i col·laboradors

Membres de

Tenim un conveni de col·laboració amb:

Col·laborem amb

Ens ofereixen els seus serveis

Representació del col·lectiu en espais de participació de lAdministració

Patrocinem

Donem ajuda a

TRASPARENCIA

Memòria 2019
Comptes Anuals
Memòria Activitats

Memòria 2020
Comptes Anuals
Memòria Activitats

Memòria 2021
Comptes Anuals
Memòria Activitats

Estatuts
Declaració Utilitat Pública

PROTOCOL D’ASSETJAMENT

Reu+ | Lliga Reumatològica Catalana manifesta el seu compromís per assolir espais de treball i associatius segurs, unes relacions laborals i personals basades en la llibertat i el respecte entre les persones, i, consegüentment, lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Ver Protocolo

CODI ÈTIC

En breU