Truca o envia whatsapp+34 685 662 185
NOVA REVISTA

CURS REUMA EXPERT

Què és reuma Expert?
Reuma Expert és una formació en línia bàsica i gratuïta perquè les persones amb malalties reumàtiques coneguem millor el sistema sanitari i social, quins recursos ens poden ser útils en el nostre dia a dia, quins drets i obligacions tenim com a persones amb discapacitat i com a pacients, i com podem col·laborar en el moviment associatiu perquè el nostre col·lectiu sigui més visible, tingui millor qualitat de vida i es garanteixi la seva inclusió social.

A qui va dirigida aquesta formació?
La formació reuma Expert va adreçada a persones amb malalties reumàtiques que desitgin participar més activament en la gestió de la seva salut i la seva qualitat de vida, i que alhora es vulguin sumar a la visibilitat i promoció de la inclusió social del col·lectiu mitjançant la participació en el moviment associatiu.

Objectius específics

 • Aprendre a desenvolupar-se en el sistema sanitari i en el social amb més autonomia.
 • Adquirir coneixements i eines per promoure millores en la qualitat de vida i la inclusió social del col·lectiu de persones amb malalties reumàtiques.
 • Conèixer com participar en la política sanitària i social.
 • Promoure que les persones amb malalties reumàtiques siguin els que impulsen la transformació social en primera persona, visibilizándose com a agents actius en positiu dins de la comunitat.
 • Apropar la realitat de el moviment associatiu a la societat, donant a conèixer quina ha estat i és el seu paper en el reconeixement i exercici de drets humans del col·lectiu.

Continguts de la formació

Introducció

 • Evolució de la figura de “Pacient”
 • Drets i deures
 • Importància de la participació ciutadana en salut i inclusió social.

Bloc I: Salut i sistema sanitari

 • Les malalties reumàtiques: Com preparar la visita a metge.
 • El cicle de vida de les malalties.
 • Les malalties reumàtiques i la perspectiva de gènere.
 • Qui fa què en el Sistema Sanitari
 • Recursos.
 • Assaigs clínics i participació en la investigació.

Bloc II: Inclusió social

 • Més que un diagnòstic, ¡persones!
 • Què necessito per seguir amb el meu projecte de vida? Recursos.
 • Certificat de discapacitat: com, per què i per a què.
 • El greuge comparatiu de cost de vida: la nostra vida és més cara!
 • Els brots: capacitat de gestió del canvi i dels suports que es necessiten.
 • Autonomia personal i vida independent: de la interdependència humana als productes de suport i l’assistència personal.
 • Com funcionen els serveis socials? Prestacions i recursos.
 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació. ‘Defensa els teus drets!

Bloc III: Autonomia personal

 • Activitats bàsiques de la vida diària a què necessito adaptar-me? Com ho faig?
 • De què parlem quan parlem d’accessibilitat?
 • Repensant la nostra vida professional: què vull i puc fer?
 • Recursos per a la inclusió educativa i la formació continuada.
 • Reconeixement d’incapacitat laboral: quins tipus hi ha i quines permeten?
 • Inclusió laboral: recursos, drets i obligacions.

Bloc IV: Moviment associatiu

 • La participació associativa per què i per a què?
 • Les persones amb malalties reumàtiques com a motor de canvi col·lectiu: La Lliga Reumatològica Catalana.
 • La participació ciutadana en les polítiques públiques: promoguem la transformació!
 • Empoderament i lideratge associatiu.
 • Les associacions eficients i eficaces.
 • Cap a on anem? Present i futur de l’acció associativa.

Metodologia
Reuma Expert és un curs virtual en línia que es farà mitjançant la plataforma Zoom.

Seran 15 hores lectives distribuïdes en 10 sessions de 1,5 hores.

Durant les sessions es farà una exposició dels continguts de forma clara, amb llenguatge senzill i amb exemples de les diferents situacions, fomentant la participació, interacció i compartició d’experiències entre les persones participants.

El curs combina el desenvolupament dels continguts amb discussions pràctiques per reflexionar i assentar els coneixements adquirits.

Més informació